«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф.

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф.

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5-6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 192 с.;