Центр створено 1 листопада 2005 року при кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (наказ №163 від 21.10.2005 р.). Його поява стала логічним продовженням наукової діяльності науковців, що зосередили свою увагу на розробці соціальної тематики вітчизняної історії, повсякденного життя громадян України у радянський період. Так, упродовж 2003-2005 рр. групою аспірантів кафедри було проведене усне опитування жителів сіл Переяслав-Хмельницького району Київської області мета якого полягала у дослідженні побутових умов життя сільського населення даної території у 20-40 рр. ХХ століття.

За період існування Центр встановив плідні зв’язки з багатьма науковими, навчальними та громадськими організаціями в Україні та поза її межами, зокрема з Інститутом історії України НАН України, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», Запорізьким національним університетом (Інститут усної історії степової України), «Інститутом історії церкви» Українського католицького університету, Східним інститутом українознавства ім. Ковальських (Харків), Українською асоціацією усної історії (УАУІ), «Центром дослідження української спадщини на преріях» Саскачеванського університету (Канада) та іншими.
Працівниками Центру взято участь у роботі над виконанням низки науково-дослідних проектів. Зокрема:
- Міжнародним проектом «Імена замість номерів. Книга пам’яті колишніх в’язнів концтабору Дахау» (2005-2007), організованого муніципалітетом та громадськими організаціями міста Дахау (Німеччина). Координатор проекту в Україні – Сабіне Герхардус;
- Міжнародним проектом «Усна історія деколективізації в Україні 1990-х років: Селянський досвід» (2007-2008), організатором якого є Центр досліджень української спадщини Саскачеванського університету (ЦДУС) при Коледжі Св. Томаса Мора (Канада). Координатор проекту – д-р Наталія Ханенко-Фрізен.
Здійснюється робота над внутрішніми проектами:
- «Окупований Переяслав очима свідків», що спрямований на збір спогадів очевидців періоду нацистської окупації міста Переяслава-Хмельницького у 1941-1943 рр. (започаткований у 2007 р.);
- «Затоплені села Переяславського краю. Свідчення очевидців», у центрі уваги якого знаходиться проблема переселення мешканців сіл Переяслав-Хмельницького району Київської області внаслідок утворення Канівського водосховища (започаткований у 2009 р.).
Наукова робота Центру відобразилася й через організацію відповідних заходів. Так, 11 травня 2006 р. під егідою цього підрозділу відбувся науково-методичний семінар «Метод усної історії: теорія та практика застосування», що став одним із перших вітчизняних зібрань у галузі усної історії. 15-16 травня 2009 р. було проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Усна історія: теорія і практика – 2009». Упродовж 2010-2012 рр. ініційовано та підтримано роботу наукових студій «Історія повсякденності: теорія та практика». У травні 2013 р. відбулася Міжнародна наукова конференція “Комунікативні горизонти усної історії”.
За час свого існування Центр утвердився як осередок, на базі якого проводиться наукова робота з вивчення регіональної історії, досліджуються краєзнавчі аспекти минулого як Переяславщини, так і України в цілому. Працівниками підрозділу зібрано значний масив різноманітних матеріалів (спогадів, інтерв’ю, документальних джерел, світлин тощо), які вводяться до наукового обігу шляхом їх публікації у заснованому спеціалізованому виданні – історико-краєзнавчому альманасі «Джерела пам’яті». У 2006 р. його керівника Тараса Нагайка включено до складу правління Української асоціації усної історії.
Дидактична складова роботи Центру отримала вираження через включення у 2009-2010 та 2010-2011 н.рр. до навчального плану кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідних курсів: «Усна історія у системі історико-філологічних наук» та «Людинознавча історія в системі історичних знань».
Важливим здобутком у роботі Центру стало залучення його теоретичних та практичних напрацювань до заявки на виконання держбюджетної теми «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної історичної освіти у ВНЗ» у 2011-2012 рр.
Основними напрямками діяльності Центру є:
  • накопичення, опрацювання та введення у науковий обіг джерел усної історії;
  • розробка та апробація методики досліджень у галузі усної та повсякденної історії;
  • реалізація наукових проектів з вивчення історичного минулого України засобами усної історії;
  • співпраця з науковими, навчальними та культурними організаціями у галузі усної історії;
  • організація семінарів, круглих столів, конференцій;
  • розробка тематичних курсів та навчальних програм для студентів вищих навчальних закладів;
  • видання наукових, навчальних і методичних матеріалів;
  • керівництво студентськими науковими роботами;
  • створення електронних інформаційних ресурсів для роботи з джерелами усного походження.