Статті

Нагайко Т.Ю. Історія усна

Нагайко Т.Ю. Історія усна / Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. – С.270-271. / Співавтор: Микола Боровик.

Нагайко Т. Рецензія: Щеглова Т. К. Усна історія: навчальний посібник.

Нагайко Т. Рецензія: Щеглова Т. К. Усна історія: навчальний посібник. – Барнаул: Алт. ГПА, 2011 // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – Січень-лютий. – С. 82-83. 

Нагайко Т.Ю. Есей до теми: «усна історія та комунікативні практики постмодерну»

Нагайко Т.Ю. Есей до теми: «усна історія та комунікативні практики постмодерну» «Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с.  –...

Нагайко Т.Ю. Від упорядників

Нагайко Т.Ю. Від упорядників / В кн.: «Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с.  – С. 3-9.

Нагайко Т.Ю. Ярослав Петрович Погарський – доля, що не загубила хисту

Нагайко Т.Ю. Ярослав Петрович Погарський – доля, що не загубила хисту / Нагайко Т. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 2 / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 240 с. – С. 225-228.

Інформація

Інформація / Нагайко Т. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 24. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2010. – С. 275-277.

Нагайко Т.Ю. Усна історія: міждисциплінарний діалог гуманітарних студій

Нагайко Т.Ю. Усна історія: міждисциплінарний діалог гуманітарних студій / Т. Нагайко // У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод, джерело. Зб. наук. ст. / За ред.. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – Харків : ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. – 248 с. – С. 160-170.

Нагайко Т.Ю. Воєнне лихоліття на Переяславщині 1941-1945 рр. : спогади очевидців

Нагайко Т.Ю. Воєнне лихоліття на Переяславщині 1941-1945 рр. : спогади очевидців / Т. Нагайко // Наукові записки з Української історії : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 21 – С. 252–263.

Нагайко Т.Ю. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі

Нагайко Т.Ю. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі / Т. Нагайко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 19. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 418-423.

Нагайко Т.Ю. Застосування методу усної історії студентами вищих навчальних закладів у краєзнавчих дослідженнях

Нагайко Т.Ю. Застосування методу усної історії студентами вищих навчальних закладів у краєзнавчих дослідженнях / Матеріали І Міжвузівської науково-практичної студентської конференції “Регіональні особливості розвитку оздоровчо-спортивного туризму та краєзнавчої роботи”, м. Переяслав-Хмельницький,...

1 | 2 >>