Наукові видання

Моє життя. Спогади

Моє життя. Спогади / Василь Миколайович Мамітько; [ред. Т. Нагайко вступ. ст. В. Кучер]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 74 с. – (Народна мемуаристика; Вип. 2). Книга - авторська сповідь про майже сторічне життя її автора, уродженця с.Дем'янці Переяслав-Хмельницького району...

Не летять ластівки у Зарубинці

Сорокова С. Ф. Не летять ластівки у Зарубинці : історико-краєзнавчий нарис / С. Ф. Сорокова ; ред.-упоряд. : Т. Ю. Нагайко, О. А. Горбовий. – Переяслав-Хмельницький : ФОП  Лукашевич О. М., 2015. – 368 с. – (Серія: Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 1). (редактор-упорядник). У...

«Сікорські читання» : ІІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 13 жовтня 2014 р.

«Сікорські читання» : ІІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 13 жовтня 2014 р. / [укл. : Т. Нагайко; стенограм. О. Горбовий] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2015. – 68 с.: іл.    Видання...

«Сікорські читання» : ІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 18 жовтня 2013 р.

«Сікорські читання» : ІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 18 жовтня 2013 р. / [укл. : Т. Нагайко; стенограм. В. Вовкодав, О. Горбового] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2014. – 48 с. 

«Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. форум, 7 листопада 2012 р.

«Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. форум, 7 листопада 2012 р. / [укл. : О. Шкира, Л. Губар, Т. Деркач, Т. Нагайко ; стенограм. А. Шпиля] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 48...

Моє життя - мої музеї...

Моє життя – мої музеї… : [зб. матеріал. До 90-річчя від дня народження Героя України М.І. Сікорського] / [упоряд. та коментар: О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко ; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – 258...

"Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей" Вип.29

"Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 29. – 411 с. (упорядкування).

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф.

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5-6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко, В. В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – 192 с.;

Назустріч бурям: Істор.-докум. повість

Карпенко А.П. Назустріч бурям: Істор.-докум. повість / Андрій Петрович Карпенко; [упоряд. та коментар.: Т. Нагайко, О. Горбовий, І. Капась; ред. Т. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2012. – 48 с. – (Народна мемуаристика; Вип. 1). У книзі...

«Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф.

«Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с. 

Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 1. Народжені для випробувань

 Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. – Тернопіль : Астон, 2007. – Вип. 1: Народжені для випробувань / [упоряд.: Т. Ю. Нагайко]. – 232 с. (Відповідальний секретар). Випуск присвячено пам’яті тих поколінь, що відчули на собі страждання і жах війни, стали носіями...

Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 2. Остарбайтери: жива правда – живий біль

Джерела пам’яті : Історико-краєзнавчий альманах. – Корсунь-Шевченківський, 2010. – Вип. 2: Остарбайтери: жива правда – живий біль / [упорядник: Т. Ю. Нагайко]. – 457 с. (Відповідальний редактор). Випуск присвячено проблемі примусової праці радянських громадян у Третьому Рейху у...

Джерела пам’яті : історико-краєзнавчий альманах. Вип. З : Та не дарма були ми на землі...

Джерела пам’яті : історико-краєзнавчий альманах / [ред. кол. : В. Коцур (голов. ред.), О. Лисенко, А. Коцур, Т. Нагайко (відповід. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2014. − Вип. 3 : «Та не дарма були ми на землі…». – 250 с. (упорядник, відповідальний редактор).

«Історія повсякденності: теорія та практика»

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [упоряд.: О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 246 с. (Відповідальний редактор).

Було над Дніпром у долині Зарубинці наше село

Свитка Г.П. Було над Дніпром у долині Зарубинці наше село... - Переяслав-Хм.: Центр усної історії, 2010. - 102 с. Книга є збфркою поетичних творів Григорія Свитки, колишнього жителя села Зарубинці Переяслав-Хмельницького району Київської області, нині затопленого водами Канівського водосховища....

Пережите та незабуте. "Сторінки щоденника 1941-1947 рр.": [Мемуари]

Хмельницький Д.М. Пережите та незабуте. “Сторінки щоденника 1941-1947 рр.”: [Мемуари] / Данило Хмельницький; [упоряд. та коментар.: Т. Нагайко, І. Капась, М. Ярмоленко; ред. Т. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький : СДК, 2009. – 263 с. – Головний редактор). Ця книга-спогад...

Методичні рекомендації з організації та проведення наукових досліджень з питань вивчення історичного минулого сільських населених пунктів засобами усної історії (для студентів історичних факультетів)

Нагайко Т.Ю. Методичні рекомендації з організації та проведення наукових досліджень з питань вивчення історичного минулого сільських населених пунктів засобами усної історії (для студентів історичних факультетів) / Т. Нагайко, А. Іваненко. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 43 с.