Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 1. Народжені для випробувань

Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 1. Народжені для випробувань

 Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. – Тернопіль : Астон, 2007. – Вип. 1: Народжені для випробувань / [упоряд.: Т. Ю. Нагайко]. – 232 с. (Відповідальний секретар).

Випуск присвячено пам’яті тих поколінь, що відчули на собі страждання і жах війни, стали носіями правди про героїчні та трагічні події того часу. Матеріали відображають по.:: воєнного лихоліття 1941-1945 рр. і є добіркою сюжетів із життя людей, котрі стали безпссе¬редніми учасниками й свідками подій того часу. Усі матеріали, що друкуються у видан- . надані до нього зі згоди їх авторів. Тексти спогадів та їх фрагменти надруковано мово:-: оригіналу із збереженням мовностилістичних та орфографічних особливостей, про що с відповідні позначення.
Видання адресоване науковцям, історикам, студентам та всім, хто цікавиться історією рідної землі.
Альманах засновано у 2006 році при навчально-науковому центрі усної історії кафедри історії та культури України ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні¬верситет імені Григорія Сковороди ”