Джерела пам’яті : історико-краєзнавчий альманах. Вип. З : Та не дарма були ми на землі...

Джерела пам’яті : історико-краєзнавчий альманах. Вип. З : Та не дарма були ми на землі...

Джерела пам’яті : історико-краєзнавчий альманах / [ред. кол. : В. Коцур (голов. ред.), О. Лисенко, А. Коцур, Т. Нагайко (відповід. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2014. − Вип. 3 : «Та не дарма були ми на землі…». – 250 с. (упорядник, відповідальний редактор).