Інформація

Інформація / Нагайко Т. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 24. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2010. – С. 275-277.