«Історія повсякденності: теорія та практика»

«Історія повсякденності: теорія та практика»

«Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. / [упоряд.: О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 246 с. (Відповідальний редактор).