Моє життя - мої музеї...

Моє життя - мої музеї...

Моє життя – мої музеї… : [зб. матеріал. До 90-річчя від дня народження Героя України М.І. Сікорського] / [упоряд. та коментар: О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко ; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – 258 с.;