Нагайко Т.Ю. Від упорядників

Нагайко Т.Ю. Від упорядників / В кн.: «Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с.  – С. 3-9.