Нагайко Т.Ю. Вивчення побутового аспекту життя сільського населення України періоду Другої світової війни засобами «усної історії»

Нагайко Т.Ю. Вивчення побутового аспекту життя сільського населення України періоду Другої світової війни засобами «усної історії» / Т. Нагайко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. В. Смолій, заст. голов. ред. Т. Чухліб. – К., 2004. – Вип. 6. – С. 368–376.