Нагайко Т.Ю. Ярослав Петрович Погарський – доля, що не загубила хисту

Нагайко Т.Ю. Ярослав Петрович Погарський – доля, що не загубила хисту / Нагайко Т. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 2 / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 240 с. – С. 225-228.