V Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання"

V Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання"

Національна спілка краєзнавців України

(Переяслав-Хмельницький міський осередок)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

Громадська культурно-просвітницька організація

«Переяславський Скарб»Шановні колеги!

 

У рамках програми заходів V Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» 20 жовтня 2016 р. відбудеться круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті». Місце проведення: Меморіальний музей Г.С. Сковороди (вул. Сковороди, 52). Початок роботи об 11.00.

Для фахового обговорення пропонуються тема: «Археологічні комплекси та архітектурні ансамблі історичних пам’яток Переяславщини Х–ХХІ ст.».

За результатами роботи круглого столу планується видання його матеріалів, які будуть опубліковані окремою збіркою, або ж увійдуть розділом до наукового часопису НІЕЗ «Переяслав» – «ПЕРЕЯСЛАВІКА».

У разі Вашого рішення узяти участь у роботі круглого столу, в контексті зазначеної тематики, просимо вказати у заявці: 1) П.І.Б (повністю), 2) місце роботи та посаду (повна назва), 3) науковий ступінь та звання, 4) тему доповіді. Про рішення оргкомітету щодо розгляду заявок учасників буде повідомлено не пізніше закінчення терміну її подання. 

Заявки до участі, тексти статей, доповідей, повідомлень та інші матеріали передбачені для публікації приймаються на електронну адресу: pereyaslav_skarb@ukr.net до 10 жовтня 2015 р. із врахуванням наступних вимог:

- обсяг текстів від 6 до 10 сторінок основного тексту набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.).

- посилання на джерела та літературу подавати в тексті у квадратних дужках (наприклад – [1, с. 12; 2, с. 309]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, що розміщується за абеткою наприкінці основного тексту;

- анотація та ключові слова подаються українською мовою (до 400 знаків).

- універсальна десяткова класифікація (УДК) до статті обов’язкова.

Оргкомітетом передбачено грошовий внесок учасників – 100 грн. – спрямований на друк матеріалів та відшкодування організаційних витрат.

Довідкова інформація за телефонами:

+38 (063) 114 43 27 – голова організаційного комітету роботи круглого столу к.і.н., проф. Олександр Колибенко.

+38 (096) 128 88 89 – заступник голови організаційного комітету V Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання», к.і.н., Тарас Нагайко.

Оргкомітет

 

 

Заявка для участі

у краєзнавчому круглому столі

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ:

ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(Археологічні комплекси та архітектурні ансамблі історичних пам’яток м. Переяслава-Хмельницького Х-ХХІ ст.».)

20 жовтня 2016 р.

 

1.       

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)

 

2.       

Місце роботи та посада (повна назва)

 

3.       

Науковий ступінь, вчене звання

 

4.       

Назва доповіді

 

5.       

Електронна адреса, контактний телефон