Статті

Нагайко Т.Ю. Повернення до усної традиції вивчення історичного минулого (в контексті побутового аспекту історії). Українське державотворення: від минувшини до сьогодення

Нагайко Т.Ю. Повернення до усної традиції вивчення історичного минулого (в контексті побутового аспекту історії). Українське державотворення: від минувшини до сьогодення / Т. Нагайко, О. Лукашевич // Матеріали науково-практичної конференції, м.Коломия, 11-12 травня 2004 р. – Коломия, 2004. – С....

Нагайко Т.Ю. Вивчення побутового аспекту життя сільського населення України періоду Другої світової війни засобами «усної історії»

Нагайко Т.Ю. Вивчення побутового аспекту життя сільського населення України періоду Другої світової війни засобами «усної історії» / Т. Нагайко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. В. Смолій, заст. голов. ред. Т. Чухліб. – К., 2004. – Вип. 6. – С. 368–376.

Вовкодав В.О. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИСТОГО АРХІВУ М.І.СІКОРСЬКОГО В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Презентація особистого архіву М.І. Сікорського в Переяславі_Хм.pdf (278,6 kB)

Вовкодав В.О. КОЛЕКЦІЯ ОСОБИСТИХ НАГОРОД М.І. СІКОРСЬКОГО

Колекція особистих нагород М.І.Сікорського.pdf (491720)

<< 1 | 2